SATRANÇ KURALLARI ÖNEMLİDİR

SATRANÇ KURALLARI

Satranç tahtasında 64 kare vardır. 32 siyah, 32 beyaz kare. Bir oyundan bahsederken düşey çizgilere sütun, yatay çizgilere satır denir. Çapraz yerleşimli karelere ise köşegen denir.

Satranç tahtası yerleştirilirken her zaman sağ alt köşede beyaz kare yer almalıdır. Aksi takdirde oynanan oyunlar geçerlilik kazanmaz. Satrançta oyuna her zaman beyazlar başlar.

Satranç oyunlarının kaydedilmesini sağlayan satranç diline notasyon denir. Satranç dilinde sütunlara A, B, C, D, E, F, G, H isimleri, satırlara ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isimleri verilmiştir. Satır ve sütun’un kesiştiği kare adını, sütun ve satırdan alır. Örneğin satranç tahtasının sol alt köşesindeki karenin adı a1, sağ alt köşedeki ise h1’dir.

Satrançta kullanılan altı tane farklı taş vardır. Bunlar Şah, Vezir, Kale, Fil, At ve Piyon(piyade)’dur. Her satranç taşının bir değeri vardır. Piyon satranç tahtasındaki en zayıf taştır. Ayrıca diğer taşların değerlerini tespit etmek için ölçü birimi olarak kullanılır. At ve fil 3 piyon değerindedir. Ancak iki taşın hareket biçimleri oldukça farklıdır. Bazı durumlarda at daha güçlüdür, bazı durumlarda fil daha güçlüdür. Kale satrançtaki güçlü taşlardandır. Bir kale 5 piyon değerindedir. Vezir satranç tahtasındaki en güçlü taştır. Vezir dokuz piyon değerindedir. Şahın değeri ile piyonlarla ölçülmez. Çünkü satrançta amaç şahı almaktır. Bu yüzden tahtadaki en önemli taş şahtır. Şah kaybedildiğinde, oyun yenilgi ile biter.

Satranç taşlarının tahtaya yerleştirmek için, önce tahtanın doğru konumda olup olmadığı, yani sağ alt köşede beyaz karenin olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra dıştan içeriye doğru taşlar dizilir. Sırasıyla kaleler, atlar, filler tahtaya konulur. Vezir ve şahın yerleri siyahlar için farklıdır. Her vezir kendi rengindeki kaleye, dolayısıyla her şah da kendi renginin zıt rengindeki kareye konulur. Daha sonra bu taşların ön sırasındaki satır piyonlarla doldurulur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !